Aankoopproces

Het Aankoopproces

Als u overweegt een onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol, dan heeft u waarschijnlijk al gehoord, én gemerkt, dat het proces in Spanje heel anders is dan in Belgie en Nederland.
Het is mogelijk dat u minder prettige verhalen hebt gehoord over problemen die de aankoop van een woning is Spanje met zich mee kunnen brengen. We hebben een algemene richtlijn samengesteld waarbij we u stap voor stap gaan uitleggen wat er te gebeuren staat bij de aankoop van een woning is Spanje én waarin wij u zullen bijstaan om het koopproces vlot en probleemloos te laten verlopen.

Stap 1: Reserveringsvoorschot

Zodra u de perfecte woning heeft gevonden, is de eerste stap een borg vast te leggen bij de Makelaar of uw Advocaat. Dit bedrag is meestal rond de 6000€ en hiervoor dient een 'reserveringsdocument' ondertekend te worden door u, door de verkoper en door de Makelaar of Advocaat. In het document staat vermeld dat de drie partijen akkoord gaan met de afgesproken verkoopprijs en de tijdsduur van de transactie tot het tekenen bij Notaris.

Stap 2: Privé Contract / Voorlopig Koopcontract

Ongeveer een maand nadat de borg betaald is, wordt een tweede koopcontract (Compromis) opgesteld en ondertekend door beide partijen, de koper en de verkoper en vindt de betaling van een tweede voorschot plaats. Deze betaling wordt bepaald per type aankoop; voor tweedehandsverkopen is dit 10% van de aankoopprijs en voor nieuwbouw kan dit varieren en wordt het bepaald door de projectontwikkelaar.

Dit 'Privé-Contract' ofwel de Compromis, is vergelijkbaar met het eerste Reserverings-Document met het verschil dat in dit document alle Voorwaarden en Condities van de aankoop vastgelegd worden en goedgekeurd dienen te worden door beide partijen, koper en verkoper. Dit is de eerste Juridische fase en begeleiding van een Advocaat (Abogado) wordt hierin sterk geadviseerd.

Uw advocaat zal een volledig 'woning onderzoek' (due diligence) uitvoeren om uit te zoeken welke schulden, belastingen en andere schulden resten op het pand. In Spanje worden alle belastingslasten, gemeenschappelijke kosten of nutsvoorziening achterstanden enz. aan de woning gehecht en niet aan de eigenaar. Vandaar dat deze 'achterstanden/schulden' overdraagbaar zijn naar de nieuwe eigenaar. Om deze reden is het zeer belangrijk dat dit zorgvuldig wordt uitgezocht door een Advocaat om financiële 'verrassingen' voor u te voorkomen.

Noodzakelijke punten die uw Advocaat zal onderzoeken in dit 'woning onderzoek' zijn o.a 'Nota Simple' (misschien wel het belangrijkste document tijdens een aankoop in Spanje, dit document bevat alle gegevens met betrekking tot de eigendom vanaf de eerste dag), IBI (onroerende voorheffing), gemeenschapskosten, aanwezigheid van een energieprestatiecertificaat (nu wettelijk verplicht bij de verkoop van een woning), en openstaande rekeningen van nutsbedrijven.

Stap 3: Authentieke akte

De aankoop wordt formeel afgesloten en voltooid wanneer de eigendomsakte wordt getekend bij Notaris. Op dat moment wordt het saldo betaald en het eigendomsrecht overgeschreven op naam van de koper. De eigendomsakte bepaald altijd dat het pand vrij van heffingen en lasten is verkocht.

Belangrijke Informatie

Het is belangrijk dat u in een extra 10 -12% van de aankoopprijs moet voorzien -boven op de aankoopprijs- voor kosten en uitgaven welke in Spanje gemiddeld 12% bedraagt. Deze kosten betreffen:

  • a) Overdrachtbelasting (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales): voor herverkoop (in Andalusie) onder de 400.000€ betaalt u 8% en boven dit bedrag wordt bedraagt het 9%. Als u rechtstreeks via een projectontwikkelaar (nieuwbouw) koopt, betaalt u 10%.
  • b) Zegelrecht en Notaris kosten: De Notaris is een openbaar ambtenaar die aanwezig is bij de ondertekening van de eigendomsakte en er voor zorgt dat beide partijen de condities in deze akte begrijpen en er mee instemmen. Wij kunnen deze elementaire richtlijnen met betrekking tot de aankoop van onroerend goed bieden, maar adviseren u altijd om een Advocaat aan te stellen voor alle vastgoedtransacties, zij hebben de Juridische kennis en vaardigheden om u te begeleiden gedurende het gehele proces.
  • c) Advocatenkosten: meestal 1% van de aankoopprijs. Zij zullen de Juridische garanties opvolgen met betrekking tot de aankoop en zorgen dat de Spaanse Wettelijke Regels hieromtrent worden voldaan. Ze dragen er zorg voor dat het pand overgeschreven wordt vrij van lasten, kosten, schulden en up-to-date is met al de betalingen van lokale bijdragen en gemeenschapkosten.
  • d) Hypotheek kosten:indien u een hypotheek nodig heeft, dan kunnen wij lokale Banken aanbevelen. De Bank zal hiervoor een commissie aanrekenen.

Aanvullende Spaanse Belasting

In Spanje bestaat een zogeheten 'aanvullende' belasting. Dit houdt in dat als de autoriteiten van mening zijn dat de vermelde verkoopprijs te laag is, dat dan de overeenstemmende verschuldigde belasting eveneens te laag is. Zij beoordelen de 'correcte' waarde die het pand zou moeten hebben, en op het verschil van deze twee prijzen zal een extra balastingaanslag worden geheven. Vroeger heeft de Overheid veel belastinggeld verloren door 'zwart geld' d.m.v. het 'overnemen/kopen' van inboedel en overige om de verkoopprijs te doen dalen.

Er is een reële mogelijkheid dat u een 'aanvullende' belasting-aangifte kan ontvangen nadat de aankoop voltooid is. Het is in deze belangrijk dat u op de hoogte bent van het bestaan van deze extra belasting. De Spaanse fiscus heeft 4 jaar de tijd om u een eventuele aangifte toe te sturen.

Na het ontvangen van een dergelijke aanslag, heeft u 1 maand de tijd is om een bezwaar in te dienen tegen deze aanslag. Dit bezwaar kunt u beste samen met uw Advocaat opstellen.

Benodigde Documenten van de Koper

Wij kunnen u helpen met het bovenstaande en u raden in geschikte Advocaten en/of Boekhouders.

  • a) Paspoort of Identiteitskaart
  • b) NIE: Identificatie nummer voor buitenlanders, uitgegeven door de nationale politie. In Spanje zal u dit nummer veelvuldig nodig hebben, dit bij o.a. het van het openen van een bankrekening (wat essentieel is), de aanvraag van telefoon, nutsvoorzieningen, etc. Klik hier voor meer informatie.
  • c) Indien gekocht in de naam van een buitenlandse vennootschap: zal een nationaal fiscaal nummer (NIF) vereist zijn, deze kan worden aangevraagd door een plaatselijke Boekhouder of Advocaat.
  • d) Indien gekocht in de naam van een Spaanse vennootschap (CIF), kan een plaatselijke Boekhouder of Advocaat u begeleiden in het opzetten van een nieuwe vennootschap.

Diensten ná Aankoop van uw Woning

Zodra u uw woning heeft gekocht, zullen er verschillende zaken in orde gebracht moeten worden, o.a. nutsvoorzieningen, telefoon, ADSL - internet, alle registraties (IBI), de gemeenschapskosten en dergelijke.

Ook indien u een auto wilt importeren, of huisdieren wenst te laten over te brengen, kan uw Advocaat voor deze 'na verkoop-diensten' zorgen zodra de aankoop is voltooid. De kosten die de Advocaat hiervoor berekent zijn vele malen hoger dan de kosten die wij berekenen voor het u begeleiden hierin. Klik hier of download het document onderaan deze pagina.

Wij helpen u met het nemen van de juiste stappen, voorzien u van de juiste adviezen (in uw eigen taal) en dit in samenwerking met Nederlandstalige Advocaten bij zaken die ná de aankoop van uw woning van toepassing zijn.

Op deze manier wordt het kopen van een woning in Spanje even eenvoudig gemaakt als in uw eigen land. We hebben betrouwbare contacten aan de Costa del Sol voor wat betreft Advocaten, Notarissen, Banken, Verzekering Maatschappijen etc, die wij u graag aanbevelen.

Wij zijn trots op de Service die wij verlenen en wij helpen en adviseren u graag vóór, tijdens en ná aankoop van uw woning. In de loop der jaren hebben wij lokale kennis en ervaring opgedaan en staan u graag bij tijdens het gehele aankoop-traject en dit met veel enthousiasme.

ATTENTION This site uses cookies. By browsing the site you will consent to its use. Learn more about the use of cookies.

AccepterenHoe te configureren